komornik Gdynia
Brak kategorii

Komornik Gdynia – Jak można odzyskać trudny dług?

Większość z nas nie ma miłych skojarzeń myśląc o komorniku. Jednak w rzeczywistości jest to funkcjonariusz publiczny, który może działać na naszą rzecz. Na przykład, komornik Gdynia poże nam odzyskać trudny dług. Jak przebiega taki proces?

Komornik Gdynia – Co robić, gdy dłużnik nie oddaje majątku?
Najczęściej w takiej sytuacji prowadzone są sprawy sądowe. Jednak zdarza się, że pomimo korzystnego wyroku sądu powszechnego, polubownego czy ugody druga strona wciąż nie oddaje długu. Co w takim przypadku? Może się okazać, że będzie musiał go ściągnąć komornik. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, możesz złożyć wniosek o egzekucję w Sądzie rejonowym Gdynia, na którego terytorium mieszka twój dłużnik lub złożyć wniosek online. Komornik odzyska dług w sposób najmniej uciążliwy dla twojego dłużnika. Może on zająć:

  • nieruchomości,
  • ruchomości (np. samochód, telewizor),
  • wynagrodzenia za pracę,
  • rachunek bankowy,
  • wierzytelności (np. wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło),
  • prawa majątkowe (np. akcji, udziałów w spółce).
Sąd Rejonowy Gdynia

Nieudana egzekucja – Co wtedy?
Zdarza się, że dochodzona należność nie została wyegzekwowana z powodu braku majątku dłużnika. Wtedy najczęściej następuje umorzenie egzekucji przez komornika. Jest to bezskuteczna egzekucja. Czy oznacza, że wierzyciel nie ma szans na odzyskanie długu? Nie. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza zupełnego końca. Jest jeszcze kilka możliwości w takiej sytuacji. Mianowicie:

  • Wierzyciel może już po kilku dniach od momentu umorzenia sprawy złożyć kolejny wniosek egzekucyjny.
  • Nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić komornika. Być może inny komornik będzie bardziej skuteczny w przeprowadzeniu egzekucji.
  • Wierzyciel może, a nawet powinien skorzystać z „INSTYTUCJI WYJAWIENIA MAJĄTKU” czyli wierzyciel składa do sądu wniosek o wyjawienie majątku. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł. Dlaczego taki wniosek? Bezskuteczność egzekucji najczęściej oznacza brak majątku dłużnika. Jednak najczęściej oznacza po prostu, że dłużnik celowo ukrywa majątek przed  egzekucją komorniczą.