Jak zatrudnić Ukraińca
Brak kategorii

Jak zatrudnić Ukraińca – co powinieneś wiedzieć?

Zatrudnienie cudzoziemca posiada w sobie szereg nieopisanych zalet; a przede wszystkim, jest niebywale proste, skuteczne (bo nie trudno dziś o pracowników z zagranicy), zezwolenie na pracę można zyskać łatwo i szybko, po odpowiedniej dokumentacji oraz nader wszystko – zmniejsza to koszty utrzymania swojej działalności.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Zatrudnienie obcokrajowca do pracy jest niebywale proste, z czego podobna sytuacja dotyczy zatrudnienia wszystkich obywateli pochodzących zza wschodniej granicy Polski (mowa o Ukrainie, Rosji, Aramenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawi). Zatrudnienie pracownika jest wówczas możliwe bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, jeśli okres pracy nie wynosi więcej niż 6 miesięcy. W przypadku obywateli innych narodowości nie przysługują takie uproszczenia, ale biura medycyny pracy z chęcią uprzyjemnią Ci tę sprawę.

Należy nadto podkreślić, że samo przebywanie cudzoziemców na terenie Polski, nie gwarantuje ich zatrudnienia w żadnym dziale roboczym. Jeśli obcokrajowcy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na tymczasowy pobyt, by podjąć się pracy będą potrzebowali posiadać zezwolenie na pracę.

Pracodawca jest zobowiązany złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi. Pracodawca może otrzymać odpowiedź odmowną, jeśli: kiedykolwiek dopuścił się przestępstw w zakresie zatrudniania cudzoziemców, ze składanych wniosków wynika, że oświadczenie składane przez cudzoziemca będzie wykorzystane w innym celu niż zamierzona praca Poznań lub pracodawca nie dopełnił obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. zalega z płaceniem należnych podatków).

Praca Poznań

Zatrudnienie cudzoziemca jest tanie

Redukcja wydatków to rzeczywista korzyć płynąca z outsorcingu, jednakże zbyt duży nacisk kładziony na ich zmniejszenie może doprowadzić wykonawcę do działania na granicy opłacalności, co na pewno obniży jakość projektu. Otrzymujemy więc w takim wypadku zmniejszoną wartość organizacji, która nie bierze odpowiedzialności za swoje projekty.

W pozytywnej perspektywie, zatrudnienie osoby zewnętrznej może wzmocnić słabe strony firmy, obsługując działy, w których posiada maksymalne doświadczenie w realizowaniu działań ze swojej dziedziny.

Silny napływ imigrantów w ostatnich latach ma bardzo pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Wynika to głównie z tego, że zarobki w Polsce są do trzech razy wyższe niż te nad Wschodnią granicą (dla przykładu). Niestety, zmniejszający stałą pracy dla obcokrajowców pracodawcy, mogą niedługo pożegnać się z pracownikami ze Wschodu. Ciągle powiększający się dysonans między obcokrajowcami a obywatelami (w kwestii ich płacy miesięcznej) nie zachęca do przyjazdu do Polski. Niskie koszty utrzymania pracownika zachęcały pracodawców w Poznaniu – ale czy nie istnieje pewna granica ich spadku?